Sporządzanie deklaracji podatkowych

Sporządzanie deklaracji podatkowych

Sporządzanie deklaracji podatkowych jest kwestią dotyczącą każdego z nas. Obowiązek sporządzanie deklaracji podatkowych ma każdy podatnik. Należy sporządzać deklaracje za każdy okres rozliczeniowy, aby wiadomo było z jakich kwot należy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Konieczne jest również sporządzanie rocznych zeznań podatkowych do rozliczenia z urzędem z całego roku podatkowego. Rodzaje deklaracji podatkowych:

  • VAT-7 Deklaracja dla podatku od towarów i usług
  • VAT-UE Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów
  • PIT-4R Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych
  • PIT-11 Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  • PIT-28 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  • PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
  • PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
  • PIT-38 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
  • CIT-8 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Sporządzanie deklaracji podatkowych