Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów jest istotną kwestią. Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest uproszczoną formą księgowości i służy do ewidencji operacji gospodarczych. Księgowane są w niej wszelkie przychody, zakupy towarów i materiałów podstawowych oraz koszty poboczne, które są z tym zakupem związane, a także wszelkie wydatki ponoszone przez firmę. Do prowadzenia PKPiR zobowiązane są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osiągające z niej przychody opodatkowane na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. Muszą ją prowadzić także: spółki partnerskie, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki cywilne osób fizycznych, których przychody netto za poprzedni rok nie przekroczyły równowartości 1 200 000 euro w przeliczeniu na złotówki. Dodatkowo do PKPiR należy prowadzić:

  • Ewidencję środków trwałych
  • Ewidencję wyposażenia
  • Ewidencję sprzedaży
  • Imienne karty przychodów pracowników

PKPiR powinna być prowadzona zgodnie z:

  • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów jest istotną kwestią. Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest uproszczoną formą księgowości i służy do ewidencji operacji gospodarczych.