Rozliczenia z ZUS

Rozliczenia z ZUS

Rozliczenia z ZUS są istotną kwestią i nie warto jej pomijać. W przypadku braku płatności spotkamy się z licznymi nieprzyjemnościami, a naliczone kary mogą przewyższyć kwotę należności, która została naliczona początkowo. Rozliczenia polegają na co miesięcznym obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zarówno za zatrudnionych pracowników jak również za samych przedsiębiorców. Dodatkowo za pracowników opłacane są również składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Oprócz opłacania składek należy także składać do ZUS odpowiednie dokumenty rozliczeniowe, takie jak np. ZUS RCA, ZUS DRA, ZUS RSA, czy też dokumenty zgłoszeniowe takie jak: ZUS ZUA czy ZUS ZCNA.

 Rozliczenia z ZUS