Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników są istotną kwestią dla każdego przedsiębiorcy. Obowiązek ich prowadzenia jest nałożony na każdego pracodawcę zgodnie z art. 94 pkt 9a i pkt 9 b. Szczegółowe wytyczne dotyczące tego obowiązku reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Zawierają one wszelkie dokumenty związane ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika. Prowadzone są oddzielnie dla każdego pracownika. Należy dbać o to, aby były uporządkowane i przechowywane w bezpiecznym miejscu, do którego dostępu nie mają osoby trzecie.

Kartoteki pracowników