Sporządzanie bilansu

Sporządzanie bilansu

Czym jest BILANS

Sporządzanie bilansu to istotna kwestia. Jest jednym z obowiązkowych sprawozdań finansowych które każda jednostka  gospodarcza musi przygotować na koniec okresu gospodarczego (zazwyczaj jest to koniec roku kalendarzowego). Wzór bilansu znajduje się w Ustawie o Rachunkowości. Bilans przedstawia majątek jednostki gospodarczej, dzięki czemu możemy się dowiedzieć w jakim położeniu finansowym i gospodarczym jest jednostka gospodarcza i jakim kierunku zmierza. Dzięki niemu można dość dokładnie określić co się dzieje z firmą.

Bilans jako reprezentacja majątku

MAJĄTEK

AKTYWA

(Forma majątku)

PASYWA

(Źródła finansowania majątku)

Aktywa trwałe*

(np. samochody dostawcze, maszyny)

Kapitał własny

(np. własne środki zainwestowane)

Aktywa obrotowe**

(np. pieniądze na rachunku bankowym, materiały, towary handlowe)

Kapitał obrotowy

(np. kredyt w banku)

*aktywa przeznaczone do użytku powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego

**aktywa przeznaczone do użytku poniżej 12 miesięcy od dnia bilansowego

Aktywa dzielą się ze względu na przewidywalny okres użytkowania (kryterium przedmiotowe, natomiast pasywa dzielone są ze względu na właściciela (kryterium podmiotowe).

PRZYKŁAD

Firma „GAVIS” która zajmuje się wykonaniem stron internetowych. Na rozpoczęcie działalności potrzebujemy: Sprzęt serwerowy o wartości 80000zł zakupione za gotówkę, 2 samochody o wartości 45000zł każdy zakupione na kredyt, 30000zl w gotówce na np. lokal.

Koszt inwestycji: 80000+4000+4500+30000=200000

bilans