Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla celów podatku VAT

Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla celów podatku VAT

Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla celów podatku VAT jest ważne dla każdego przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT obowiązek prowadzenia ewidencji mają tzw. czynni podatnicy VAT, czyli rozliczający ten podatek i składający deklaracje VAT. Musi być to pełna ewidencja sprzedaży i zakupu. Prowadzi się ją w celu prawidłowego wyliczenia kwoty podatku należnego bądź naliczonego za dany okres rozliczeniowy. Powinna ona zawierać:

  • dane do prawidłowego określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania
  • kwoty podatku należnego
  • kwoty podatku naliczonego, który będzie obniżał kwotę podatku należnego
  • kwotę podatku, którą należy wpłacić do Urzędu Skarbowego lub, która podlega zwrotowi z urzędu
  • kwoty podatku naliczonego, w stosunku do których podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, a także kwoty, do których prawo obniżenia podatku należnego nie przysługuje
  • inne dane dzięki, którym można prawidłowo sporządzić deklaracje.

Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla celów podatku VAT