Rozliczenia pracowników

Rozliczenia pracowników

Rozliczenia pracowników to kwestia istotna dla każdego pracodawcy. Musi zostać sporządzony dokument, który będzie zawierał wynagrodzenia wszystkich pracowników, wraz z koniecznymi opłatami, które muszą zostać odprowadzone.

Lista płac

Dokument potwierdzający naliczenie wynagrodzeń dla pracowników ze wszystkimi składkami finansowanymi przez pracownika, jak również przez pracodawcę. Sporządzana jest na podstawie innych dokumentów takich jak np. umowa o pracę, ewidencja czasu pracy oraz informacja o przyznanych składnikach dodatkowych.

Rozliczanie podatku dochodowego pracowników

Obliczenie, pobranie oraz wpłacenie terminowo zaliczek na podatek dochodowy od pensji pracowników jest obowiązkiem pracodawcy, czyli w tym przypadku płatnika podatku dochodowego. Obowiązek ten nakłada na przedsiębiorców Art. 8 Ordynacji podatkowej.

Rozliczenia pracowników